Missie

De Sectie Boekvertalers verenigt vertalers van uiteenlopende genres: van thrillers, fantasy en romantische boeken tot young adult, chicklit, non-fictie, historische romans en strips.

Boekvertalers moeten van hun werk fatsoenlijk kunnen rondkomen, zonder voor hun levensonderhoud te moeten uitwijken naar andere economische sectoren en zonder een werklast op hun schouders te hoeven nemen die moeilijk te verenigen is met het streven om goed werk te leveren.

De Sectie wil daarom de contractvoorwaarden en tarieven van boekvertalers verbeteren en overlegt daarover met partijen binnen en buiten het boekenvak. Ze wil betrokkenen en belanghebbenden, van schrijvers tot lezers, bewust maken van de onschatbare waarde van boekvertalingen – en boekvertalers – voor cultuur en samenleving. De Sectie organiseert en ondersteunt met dat doel allerlei activiteiten, zoals lezingen, workshops en trainingen over uiteenlopende onderwerpen, en publieksacties om de zichtbaarheid van vertalers te vergroten en het lezerspubliek vertrouwd te maken met het vak van boekvertaler.