Het Grote Boekvertalersfeest

Het Grote Boekvertalersfeest

De Sectie organiseert eens per drie jaar rond 30 september, de naamdag van Hiëronymus van Stridon, de patroonheilige van vertalers, het Groot Boekvertalersfeest.